john nielsen

industriel designer    arkitekt maa

projekter    profil    kontakt

Idekonkurrence om 4 havne på Bornholm

Konkurrencen omhandlede omdannelse af 4 havne på Bornholm, hvor havnearealerne står tomme hen,
efter at fiskeriet fra havnene er ophørt.
Forslaget knytter de 4 havne sammen i et decentralt videns netværk, som led i øens grønne omstilling,
og tænkes opbygget omkring blandt andet forskning, undervisning, vidensformidling, produktion og vedvarende energi.
Omdannelsen af de ledige havnearealer bliver motorer for den fremtidig regionale udvikling,
som samtidigt bliver synliggjort gennem den enestående havnære, centrale og attraktive placering.

Havnene, som tidligere qua deres funktion, var omdrejningspunkter for det nære samfund,
får nyt liv og betydning gennem øens grønne omstilling,
industriel designer    arkitekt maa
kulsviervej 87
dk - 2800    kgs lyngby
design@john-nielsen.com
mob +45 41 28 16 72


copyright Ⓒ 2019 john nielsen design