john nielsen

industriel designer    arkitekt maa

projekter    profil    kontaktPonton for havnebussen i Københavns havn

6 anløbspladser for havnebussen er placeret langs havneløbet i Københavns havn.
Pontonens halvcirkulære form skaber en bevidst overgang til kajkanten og inviterer
til rekreativt ophold med dens attraktive nærhed til vandoverfladen.
Dæk og sider er beklædt med azorbe, og en gråmalet hængslet stålrampe forbinder
kajkanten med pontonen, således at adgang til pontonen kan ske selv ved maksimale
og minimale vandstandsforhold.
2 styr bærer pontonen og dæmper bølgebevægelser.

Designpriser: Diplom fra Foreningen til Københavns Forskønnelse
Producent: Skanska a/s, Danmark
Udført som associeret partner hos Knud Holscher Industriel Design
industriel designer    arkitekt maa
kulsviervej 87
dk - 2800    kgs lyngby
design@john-nielsen.com
mob +45 41 28 16 72


copyright Ⓒ 2019 john nielsen design