john nielsen

industriel designer    arkitekt maa

projekter    profil    kontaktFormidlings rotunder i Rødovre bibliotek

Rødovre biblioteks hovedrum har med opstillingen af 3 glasrotunderfået tilført rum til
fordybelse og formidling. Med disse nye redskaber til kulturformidling kan biblioteket
afholde events, musik og sang, foredrag, vekslende temaudstillinger mv.
Rotunderne er indrettet med specialdesignet modulært inventar som understøtter
rotundernes brugsmæssige fleksibilitet.

Udført i samarbejde med Kent Pedersen Arkitektfirma ApS
Producent: Paustian AS
industriel designer    arkitekt maa
kulsviervej 87
dk - 2800    kgs lyngby
design@john-nielsen.com
mob +45 41 28 16 72


copyright Ⓒ 2019 john nielsen design