john nielsen

industriel designer    arkitekt maa

projekter    profil    kontakt


Formidlings rotunder i Rødovre bibliotek

Rødovre biblioteks hovedrum har med opstillingen af 3 glasrotunder
fået tilført rum til fordybelse og formidling. Med disse nye redskaber til kulturformidling kan biblioteket afholde
events, musik og sang, foredrag, vekslende temaudstillinger mv.
Rotunderne er indrettet med specialdesignet modulært inventar som understøtter rotundernes brugsmæssige fleksibilitet.

Udført i samarbejde med Kent Pedersen Arkitektfirma ApS
Producent: Paustian AS