john nielsen

industriel designer    arkitekt maa

projekter    profil    kontakt
Vagtbord, Rødovre bibliotek

Vagtbordets placering og udformning opfylder bibliotekets ønske om at skranken som barriere skal nedbrydes,
således at bibliotikaren kommer i øjenhøjde med lånerne.
Bordet er udstyret med 2 arbejdspladser med hævesænkeborde. Sider og top er beklædt med linoleum.

Udført i samarbejde med Kent Pedersen Arkitektfirma ApS
Producent: Paustian AS